Komplett

IC teszter és logikai szintjelző

Az IC teszter digitális integrált áramkörök gyors vizsgálatára alkalmas.
A készülékkel maximum 16 kivezetésese TTL integrált áramköröket lehet vizsgálni, de alkalmas CMOS áramkörökhöz is. A teszter elsősorban kapuk, inverterek és meghajtók működőképességének ellenőrzésére készült, de korlátozottan számlálók, tárolók, regiszterek is vizsgálhatók.

Az IC teszter két részből áll, Az első rész a kapcsolókat, nyomógombokat és IC foglalatot (A rajz felső része), a második a logikai szintjelzőt (A rajzon az alsó rész bekeretezve) tartalmazza egy-egy nyák-lemezen.

A készülék 5 voltos tápfeszültséggel működik. A K1 kapcsolóval állítható be a tápfeszültség a vizsgálandó IC bekötésének megfelelő kivezetésére A K1 -el az IC foglalat 7. vagy 8. lábára kapcsolhatjuk a GND-t. A kapcsolóval olyan 74-es és a 49-es sorozatú 14 és 16 kivezetéses integrált áramkörök tápellátása biztosítható, amelyeknek a negatív tápfeszültsége a 7. vagy 8. kivezetésen van és a pozitív a 14-en.

A K2 kapcsolóval az Ny1/1 - Ny1/16 nyomógombokra a + (H szint) vagy - (L szint) feszültséget adhatunk, amiknek a megnyomásával azt az IC azonos számú lábára kapcsolhatjuk. Az Ny2/1 – Ny2/16 nyomógombok működtetésével a vizsgált IC bármelyik kivezetését rávezethetjük a logikai szintjelzőre. Ezekről a nyomógombokról kapja a 7404-es IC első inverterének bemenete az L vagy H szintű jelet. Az inverterek sorba vannak kapcsolva ezért a második inverter kimenete azonos, a harmadik kimenete pedig ellentétes az első inverter bemeneti szintjével.
A közös anódú kijelző F és E szegmensei közvetlenül a negatív feszültségre vannak kapcsolva ezért, mindig világítanak. A B, C és G szegmensek csak a harmadik invertertől kapnak jelet, ezért csak az első inverter bemenetének H szintjénél gyújtanak be. Ekkor a kijelzőn H betű látható. A második inverter vezérli a D szegmenst és az csak a bemeneti L szintnél világít. Ekkor L betű látható. Üres lábnál vagy üresen hagyott bemenetnél a 3 KΩ-os visszacsatoló ellenállás tiltott szintre állítja az invertert, ezért mindegyik szegmens világítani fog, de halványan. Ekkor fordított A betűt mutat a kijelző.

A tranzisztor, piros LED és a két ellenállás beépítése nem feltétlen szükséges, csupán annyi szerepe van, hogy külön is jelezze a H szintet. A tapasztalatom szerint (főleg nyitott kollektoros kimeneteknél és CMOS-oknál) magas szintű kimenetnél is előfordul, hogy a kijelzőn fordított A betű világít. A LED csak H szintnél jelez, de üres bemenetnél sötét marad akkor is, ha a kijelzőn fordított A látszik. A LED kigyulladása egyértelműen jelzi, hogy a vizsgált kivezetés nem üresen hagyott hanem valóban H szintű.

A teszter a következő módon használható:
Először a K1 kapcsolóval a tápfeszültséget a vizsgálandó IC lábkiosztásának megfelelően be kell állítani. (A 14 lábú IC esetében 7-es a 16 lábúnál 8-as állásban jut a negatív tápfeszültség az IC megfelelő lábára) A helyes beállítás ellenőrzése után az IC behelyezhető a foglalatba. Ügyelnünk kell arra, hogy az IC egyes lába kerüljön mindig a foglalat egyes kivezetésébe. (A 14 kivezetésű integrált áramköröknél a foglalaton a 8. és 9. hely üresen marad). Az 5 V tápfeszültség bekapcsolását követően megkezdhetjük a vizsgálatot.
A K2 kapcsolóval kiválasztjuk az IC kivezetésére adandó L vagy H szintet. A beállított szintet az Ny1-es nyomógombsorban a vizsgált IC kiválasztott kivezetésére a hozzá tartozó gombbal (vagy egyszerre több gomb megnyomásával több kivezetésre) kapcsoljuk rá a K2 -vel kiválasztott szintet. A gombot (gombokat) lenyomva tartva az IC lábait az Ny2/1-Ny 2/16 nyomógombokkal a lábakat a megfelelő gomb lenyomásával a logikai szintjelzőre kapcsoljuk. Ekkor a kijelzőn megjelenik gombhoz tartozó kivezetés logikai szintje (L vagy H betű). A K2 átkapcsolásával a bemeneti szinteket átváltva jó működéskor a kimenetek változása nyomon követhető és összehasonlítható a katalógus adataival.
A tapasztalatom szerint az 5 voltos feszültséggel nem csak TTL, hanem CMOS integrált áramkörök is ellenőrizhetők annak ellenére, hogy a logikai szintek eltérőek.

Példaképpen a 7400-as vizsgálatát ismertetem:
és A K1-et a 7-es állásba kapcsoljuk. Ekkor a tápfeszültség a foglalat 7. és 16. kivezetésére jut, ami megfelel a 7400-nál a 7 és 14 lábnak. A foglalatba helyezésnél a 8. és 9. csatlakozót kihagyjuk. A K2 kapcsoló a H vagy L állasban is lehet. Míg a nyomógombokat nem működtetjük a bemenetek üresek ami magas szintnek felel meg ezért a kapuk kimenetén, alacsony szintnek kell lennie. Az Ny2/3, Ny2/6, Ny2/10 és Ny2/12 gombok egymás utáni lenyomásával ezt ellenőrizhetjük. Ezután a K2 kapcsoló L állásában a kimenetnek megfelelő Ny2 gomb lenyomva tartása mellett az Ny1 gombokkal a kapubemenetekre egymás után L szintet adunk. A K2 kapcsolóval váltva is adhatunk egyenként a H és L szintet bemenetekre. A kijelzőn az L – H változása a kapu hibátlan működését jelzi. Amelyik kapunál ez nem történik az hibás. Nem kell az IC-t eldobni, mert a hibátlan kapuk felhasználhatók olyan kapcsolásban, ahol nincs szükség mindegyik működésére. Másik integrált áramkörök hasonló módon vizsgálhatók. A vizsgálatokhoz a katalógusok adatlapjai nyújthatnak támpontot
Arra gondosan ügyeljünk, hogy a tápfeszültség bevezetésekhez tartozó gombokat ne használjuk, mert rövidzárlatot okozhatnak.

A nyák-lemez átkötéseket alkalmazásával az egyoldalasra készíthető. Az általam elkészített teszter nyomógombjai a készüléken két-két sorban egymás alatt vannak, de ezeket lehet egymás mellett is elhelyezni. Az egymás mellé helyezett két-két sor gomb a doboz hosszméretét megnöveli, de két kézzel könnyebben lehet kezelni, különösen akkor, ha egyidejűleg több gombot kell egyszerre lenyomni.

Erre pedig sokszor van szükség a vizsgálatoknál, amikor több bemenetre kell egyszerre jelet adni. A teszter építéséhez felhasználhatók bármilyen jó érintkezést adó nyomógombok, melyek a panelbe ültethetők. A doboz tetején a nyomógomboknak, az IC foglalatnak és kijelzőnek nyílásokat kell kivágni. A LED megfelelő méretű lyukba illeszthető. A - táp és L-H átkapcsolók kisméretű nyomógombosak lehetnek, hogy a doboz oldalán el lehessen helyezni azokat. Kijelzőként a kapcsolási rajzon szereplő TIL 303-as helyett a szebb képet adó DL307-est alkalmaztam, de más típusú (a fiókokban elfekvő) közös anódú is beépíthető a bekötésnek megfelelően kialakított panelba. Az IC foglalat lábainak megfelelően megszámozott nyomógombok megkönnyítik a lábak azonosítását. Még jobb, ha egymás alatt a 14 és 16 kivezetéses tokokhoz is készül számozás.
A teszterből a szintjelző bemenete rövid vezetékkel, kerámia tollbetétből kialakított tapintó csúcshoz is ki van vezetve, amivel TTL áramkörök logikai szintjét vizsgálhatjuk. Ilyenkor a vizsgált áramkörből kaphat tápfeszültséget a készülék, amivel az áramkörök közösítése is megoldott. A szintjelző külön is használható a logikai állapot vizsgálatára.
A nyomtatott áramkör elkészítése a rendelkezésre álló nyomógomboktól függ, de ha valakinek nehézséget okoz a nyák lemez készítés huzalozással is elkészítheti a tesztert.

A elkészítéshez a teszter fényképe és vázlatrajza nyújthat támpontot.

Az írást küldte: kolibriEmail a szerzőnek

Legújabb írás:

Rádiós1 MHz-es szinusz kimenetű RF végfokozat Pout= 150 Wrms
2021. február 08. 13:37

További cikkek

2012. július 26. 21:25
2005. február 20. 11:20
2009. november 23. 06:41
2001. július 02. 20:10
2010. november 22. 10:11
2007. május 07. 23:16
2010. november 10. 11:51
2007. április 17. 22:15
2009. szeptember 29. 14:25
2006. augusztus 24. 11:13
2014. december 01. 11:18
2000. január 20. 20:00

Vélemények

Legfrissebb hozzászólások

Vezérlő áramkörökDigitális motorvezérlés
2024. május 24. 17:16:27
Vezérlő áramkörökDigitális motorvezérlés
2024. május 24. 12:18:54
DigitálisVillanypásztor 1.
2024. május 15. 11:56:25
Erősítők, előerősítőkEgyszerű 10W-os tranzisztoros erősítő
2024. május 02. 17:35:17
AlapokAstabil multivibrátor komplementer tranzisztorokkal
2024. április 12. 16:09:16

Írd meg a véleményed a cikkel kapcsolatban!

bsselektronika.hu/old/index.php?w=k7GzWo0sW4