Zenész

Gitár torzító


Az alábbi jelalak ábrákon jól követhető a bemenetre adott szinusz jel formaváltozása. A mérések a P3 – P4 középállásában lettek felvéve a P1 (max. pozíció) és a P2 (min. pozíció) kivételével. A T5 emitterén 28 mV mérhetõ a P3 középállásában.

A kimeneti amplitúdó megnövelhetõ a P2 trimmer potenciométer csuszkájának a T4 kollektora felé közelítésével az igénynek megfelelően. A P2 csuszkáját a T4 kollektora felé csavarva maximálisan. a T5 emitterén 1300 mV (!!) mérhető a P3 középállásában ez több mint ami kell. A kimeneti amplitúdó beállítását minden esetben az R11 lábától kezdjük.

A torzító frekvencia jelleggörbéje:

Emelt magas (vágott mély):

Emelt mély (vágott magas) hang:A torzító áramkörének működése:

A kapcsolási rajzon a legelső torzítók egyikének módosított változatát láthatjuk (Fuzz-Face), amelyet még a hatvanas években dolgoztak ki. Az eredeti kapcsolás két germánium tranzisztorral hangszínszabályozó nélkül két potenciométerrel volt kivitelezve jól taposható alumínium dobozban. Jellemző példa ere a „Marschall” cég által gyártott torzító. A potenciométerek közül az egyik a kimeneti amplitúdót a másik a torzítási küszöböt szabályozta. Hogy még mindig népszerű, az annak köszönhető, hogy egyszerű kapcsolás technikája ellenére kimondottan komoly hangzást produkál, amelyet sok mai korszerű alkatrészekből felépített torzító alig tud utolérni. Az eredeti kapcsolás technikát megtartva a torzító ki van egészítve - egy előerősítővel (T2) a T1 – T5 tranzisztorokkal, amelyek impedancia illesztő szerepet töltenek be és egy Big muff típusú egyszerű hangszínszabályozó fokozattal, valamint a P2 – R10 – R12 ellenállásokkal. A bemenetre adott gitár jel a C1 – R2 – C2 aluláteresztő szűrőn – melynek feladata az RF zavarok távoltartása - valamint a C3 47 nF – os kondenzátoron keresztül kerül a T1 bázisára, amely kb. Zbe = 1 MΩ – os impedancián fogadja. A T1 erősítése egységnyi (0, 9 x) így az emitterén a bemenő jellel közel azonos nagyságú és fázisú jel jelenik, meg ahonnan a C4 150 nF – os kondenzátoron keresztül csatlakozik a T2 bázisára.

A T2 erősítése az adott áramköri elemekkel és a T3 kb. 40 KΩ – os bemeneti impedancia terhelése mellett 1000 Hz / 1 mV – os szinusz jel esetén 7x – es (16, 9 dB). A kis erősítés az emitter körben található R5 nagy értéken tudható be. 
A táblázat - különböző R5 értéknél mutatja meg a T2 fokozat erősítését (Ube= 1 mV) 40 KΩ – os terhelő impedancián:

R5

100 Ω

200 Ω

300 Ω

500 Ω

700 Ω

1000 Ω

1500 Ω

Au

45x

29x

22x

17x

10x

7x

4xA T2 tranzisztor kollektor és bázis körében található D1 – D2 – C5 – R17 komplexum, egy jelvezérelt negatív visszacsatolás, amely a jel növekedésével a tranzisztor erősítését csökkenti - a germánium diódák nyitnak és exponenciális feszültségfüggő erősítés szabályozást, végeznek - így a fokozat egy bizonyos fokú dinamika kompresszió, hatással rendelkezik. A következő táblázat - különböző bemeneti jel függvényében a T1 erõsítését szemlélteti.

U be

10mV

20mV

50mV

100mV

200mV

300mV

500mV

U ki T2 kollektor

69mV

123mV

186mV

212mV

234mV

242mV

240mV

Au

6,9x 

6,15x

3,72x 

2,12x

1,17x

0,8x

0,48x

A jel alakja

Szinusz 

Enyhén vágott

A T2 tranzisztor kollektorán megjelenõ vágott jel – nagy bemeneti amplitúdó esetén. A jel tetõesése a nagyobb frekvenciák erõsítés csökkenését érzékeli, amelyet a C5 okoz.


Ennek az erősítés változásnak vagy kompressziónak (sustain) nagy szerepe van a megpengetett hang kitartására nézve. A T2 kollektorából a felerősített jel a C6 - R7 elemeken keresztül kerül a tulajdonképpeni - T3 – T4 tranzisztorokkal felépített vágó vagy torzító – áramkörre. Lényegében a T3 – T4 egy kétfokozatú galvanikusan csatolt nagy erősítésű feszültségerősítő, melyet a bemenő jel túlvezérel és ennek következtében a T4 kollektorán közel ideális 3, 8 – 4 V – os meredek fel – lefutási idővel rendelkező lapos tetejű felharmonikusokban igen gazdag négyszög jel jelenik meg. Lecsengő hangokra – mint amilyen a gitár jele – az erősítő a következőképpen reagál. A bemenő jel amplitúdójának csökkenésével csökken a négyszögjelek fel – lefutásának meredeksége és végül visszanyeri eredeti alakját. A fokozat erősítése és egyben a torzítás a P1 potenciométerrel szabályozható oly módon, hogy a C8 a T4 emitter ellenállását (amely egy soros váltakozó áram visszacsatolást létesít) – lényegében ez a P1 – áthidalja a P1 csuszkája segítségével vagy nem. Ennek következtében a váltakozó áram visszacsatolás, csökken vagy növekszik, s így az erősítést (torzítást) az igénynek megfelelően széles határok közt lehet szabályozni a P1 potenciométerrel.

A T3 – T4 fokozat erõsítése a P1 max. felcsavart állásában 1000 Hz / 1 mV – os bemeneti jelet adva a C6 100 nF – os kondenzátorra a T4 kollektorán 639 mV – os torzítatlan szinusz jelt mértünk ez 639 x – es (56, 1 dB) erõsítésnek felel meg. A P1 minimális állásában a fenti adatokkal a kollektoron 41 mV – ot mértünk ez 41x – es (32, 2 dB) erõsítésnek felel meg. Az erõsítés mértékét a T4 kollektorában található 5 KΩ - os trimmerpotenciométer csuszkájának a helyzete kis mértékben megváltoztatja mivel a kollektort a hangszínszabályozó bemeneti impedanciája, terheli.

A trimmerpotenciométer két véglete közt az erõsítés 634 és 675x – õs érték között változott. A fenti mérési eredmények a trimmer valamint a P3 – P4 középállásában lettek felvéve. A fokozat stabil mûködését két egyenáramú negatív visszacsatolás biztosítja, amelyet az R10 – R12 biztosit. Az R12 növelése vagy csökkentése nagymértékben befolyásolja az erõsítést a P1 max. helyzetében. A következő táblázatban megadjuk a T3 – T4 fokozat erősítését az R10 - R12 különbözõ értékeinél:

R12

100 KΩ

200 KΩ

300 KΩ 

500 KΩ

1 MΩ

2 MΩ

3 MΩ

R10

500 Ω

500 Ω

500 Ω

500 Ω

500 Ω

500 Ω

100 Ω

0 Ω

Au

155x

268x 

354x

475x

639x

769x

1760x

2400xA fenti adathalmaz csak addig igaz, amíg az erõsítõ a bemeneti jel hatására túl nem vezérlõdik. Ez az adott T3 – T4 munkapont bealításban a P1 max. helyzetében kb. 6 –7 mV nál következik be. Ennek tudatában volt a T2 erõsítése hétszeresre választva, hogy még 1mV os gitárjelet is még képes legyen torzítani. Egy kicsit túlzás, de a P1 segítségével ez az érzékenység akár mikor lerontható. Túlvezérlés esetében az erõsítés megváltozik, de a torzító mûködésében hangzásában zavar nem okoz. A T4 munkaellenállásaként szolgáló P2 5 KΩ - os trimmerpotenciométer csuszkájáról vehetõ le a torzított jel, innen a hangszínszabályozó C11 – R13 közöspontjára csatlakozik. Hangszínszabályozóként az egyszerû jól bevált Big muff típusú passzív megoldás került alkalmazásba. Célja - a gitárjáték során elõforduló hangzásokat utólag az egyéni ízlésnek megfelelõen alakíthassuk át. Esetünkben (és minden esetben) a hangszínszabályozó a felharmonikustartalmat növeli vagy csökkenti, ezáltal a gitár tónusa gazdagabbá, ill. szegényebbé válik s így az emberi fül számára hangszínváltozás érzetet vált ki. A kapcsolásban alkalmazott hangszínszabályozó elég jó vágási és emelési frekvenciamenettel rendelkezik. Igényesebb kivitel esetén a továbbiakban közlésre kerülõ hangszínszabályozók közül, bármelyiket fel lehet használni. A P3 csuszkájáról a hangszínezett jel a T5 bázisát támadja meg melynek erõsítése egységnyi, lényegében impedancia illesztõ szerepet tölt be, nagy be és kis kimeneti impedanciát, valósit meg s ennek hatása az, hogy a hangszínszabályozó áramkört nem terheli és így a felharmonikus kiemelõ – vágó hatás maximálisan érvényesül. Az alacsony kimeneti impedancia - Zki = 153Ω - megengedi, hogy az effekt és az erõsítõ közt levõ kábel hossza akár 15 – 20 m is lehet anélkül, hogy a jel számottevõ változást szenvedne. A T5 emitterében található P4 a kimenõ jel szintjét szabályozza, amely a C14 100 nF – os kondenzátoron keresztül csatlakozik a további effektek vagy a végerősítõ felé.

A torzító élesztése

Megépítés esetén ügyeljünk a precíz szakszerû munkára és a forrasztásra, hogy a kész végtermék esztétikus, bemérésre, dobozolásra alkalmas legyen. Ha mindennel készen vagyunk, a telep polaritására ügyelve kössük a telepet a megfelelõ táppontra (természetesen elõzetesen megvizsgáljuk, hogy forrasztás közben nem okoztunk rövidzárt). A helyes működéshez a táblázat szerint feltüntetett feszültség értékeket kell mérni az egyes pontokon a bemenet rövidre zárása mellett:

Mivel szabályozható 

T1 emitter

T2 kollektor

T3 kollektor

T4 kollektor

T5 emitter

4,5 – 
5,5 V

3,5 – 
4,5 V

1,3 – 
1,5 V

4,7 – 
5,3 V

4,5 – 
5,5 V

R2

R4

R8 vagy R9

R14Tanulságos lenne a torzító dinamikus tesztelése hanggenerátorral és oszcilloszkóppal. Ezek hiányában marad az „éles” próba az alábbiak szerint:

· Az effekt bemenetére dugaszoljuk a gitár hangszedőjének csatlakozóját, kimenetét, pedig az erősítőre.
· A T4 kollektorában található P2 trimmer potenciométerrel a kimeneti amplitúdót lehet beállítani a P6 maximális helyzetében (P3 középállás) úgy, hogy a torzító be kapcsolásakor ne legyen számottevõ hangerõ különbség a gitár és a torzított hangerõ közt. Beállításkor a P2 csuszkáját az R11 lábától kezdjük el – ahol kb. 70 - 75 mV kezdõfeszültséggel számolhatunk - csavarni a T4 kollektora felé, és amikor elértük a kívánt kimeneti feszültség szintet, a trimmert rögzítsük egy csepp ragasztóval. Túlzott nagy kimeneti amplitúdó menthetetlenül túlvezérli a következõ effektet és esetleg nem azt a hangzást, kapjuk, amit elvártunk. Gondoljunk még arra is, hogy a hangszínszabályozó bizonyos állásaiban a kimeneti jel amplitúdója megnövekszik. 

· A gitár hangerő potenciométerét fél állásba csavarva - azért szükséges, hogy maradjon még tartalék jelünk a gitárjáték során - a P1 potenciométerrel beállítjuk a torzítást, de csak olyan mértékben, hogy a húrt erõssebben megpengetve lágy torzítást kapjunk. Ez a beállítás kimondottan elõnyös Jazz – Blues játék esetében, ahol idõnként egy - egy tiszta torzítatlan akkordot is be kell szúrni a zenei számba.

Keményebb (hard) torzítást a gitár potenciométerének a felcsavarásával (tartalék jel) érhetünk el. Ilyen beállítás

esetén nem kell a gitárjáték során előforduló zenei stílusoknál minduntalan a pedállal, babrálni. Természetesen a P1 potenciométert fel lehet maximálisan, csavarni de nem minden esetben igény az, hogy alig érünk a húrhoz és már is, visít a gitár. 
· A hangszínszabályozó potenciométerrel (P3) állítsuk be a megfelelő hangszínt 
· A P4 – el az igénynek megfelelő hangerőt.

A torzító dobozolása

Dobozolás esetén kerüljük az árnyékolt kábelek használatát melyek elég komoly önkapacitással, rendelkeznek, és jelentõsen csökkentik a felsõ határfrekvenciát (a kábel kapacitása a jellel párhuzamosan kapcsolódik). A másik, ennél komolyabb probléma az úgynevezett földhurok létrejötte, amely búgások, gerjedések forrása lehet, kiemelt mély – magas hangszínnél. A fentiek elkerülése végett az alábbi rajz nyújt segítséget amely egy bevált zajszegény huzalozást mutat.

A gitár jack - bemenet - kimenet földjét a doboztól szigeteljük el, vagy szigetelt felerõsítésû jack hüvelyt használjunk. A dobozhoz a földelés egy ponton, a telep negatív pontjának közelében csatlakozzék. A kapcsolási rajzon látható, hogy a készülék egytelepes táplálású ezért hálózati adapterrõl is működtethető, amely jól szűrt stabilizált kel, hogy legyen. Külön tápkapcsolót nem érdemes használni, ezt a bemeneti jack-dugóval célszerû megoldani. Az effekt átkapcsolását mindenki a saját igénye szerint oldhatja meg – ez lehet taposó kapcsoló vagy egy elektronikus kivitel. Külső tápforrás esetén az átkapcsolást egy kis áramú megfelelõ kontaktkivitelû relével is megoldható.
Nézettség:

Szint:
   

Szavazat:

Készült:
2005. március 02. 09:10
Jelenleg nincs dokumentum a cikkhez.

Vélemény:
15

Szavazat:
74

Mai látogató:
6

Utolsó látogatás:
Ma 11:33:45

Bejelentkezés után használható funkció!
Értékeld a cikket!

Szavazatok
4,7
74
  57  ★★★★★
  14  ★★★★
  1  ★★★
  1  ★★
  1  ★

Legújabb írás

Hűtés, fűtés
    

VÉLEMÉNYEK, HOZZÁSZÓLÁSOK

Szia, igen lehet egymás után fűzni a pedálokat Csak arra figyelj hogy a Torzító legyen a legutolsó, mert különben béna lesz a hangja, ez utóbbi tapasztalat.

body-guard05a(@)-zárójel nem kell-hotmail.com   2009. december 27. 21:51:05

Ja az a PW-10 es boss hápogtató normál pedál vagy váltókapcsolós?Olan mint a gázpedál vagy mint a torzító váltókapcsolója?Mert én a PHASER-re nem szeretnék 20 ezreket költeni ha itt is megbírom csinálni!Hápogtatót azt venni szeretnék mert azt úgy is többet fogom használni!
Ja olyat lehet h egy bemenet van az erősítőn éstöbb pedált egybe kötök?
Gitár---------Torzító------Wah--------Phaser------Erősítő?
Köszi előre is!

Vitai Gergely

The 7th Rule forever!

blackdog(@)-zárójel nem kell-vipmail.hu   2006. április 14. 22:53:19

Hali!Ha van valaki aki tudna küldeni képet erről a tórzítóról akkor plz küldje el az e-mail-omra.Apámat megkértem h építsen egy torzítót ami nem néz ki rosszul,és jól is torzít.Ja,és h hány ezer forintot költött erre a torzítóra?Mert a mi eggyüttesünk LED ZEPPELIN stílusú zenét játszik és nam akarok olyan brutál RAMMSTEIN félét.Meg még mennyi ideig tartott összerakni?
Valaki még tudna egy PHASER kapcsolási rajzot az e-mail-omra küldeni?Már csak az kell!

blackdog(@)-zárójel nem kell-vipmail.hu   2006. április 14. 22:47:00

Szevasztok! Én is megcsináltam a torzítót, először próbapanelen, fokozatonként, és minden jól ment. Megterveztem a panelját is, azt is összedobtam, megy! BC413-as tranzisztorokkal csináltam, mert ezek zajmentesek. Egész jól megy. Hamarosan felrakom a honlapomra: http://www.home-elektro.atw.hu/

n_peti(@)-zárójel nem kell-vipmail.hu   2006. április 02. 15:30:55

Igaz, hogy én a "Marshall" hangszinszabályozót épitettem meg, és akarok még egy ugyanolyan hangszint beleépitteni, hogy játszás közben tudjam váltogatni a tonalitást egy kapcsoló segitségével.
A felvétel idejére sikerült beszereznem germánium diódákat (egy régi rádióból bányásztam ki) és igy a hangkitartás hosszabb lett. Amikor épitettem csak szilicium diódám volt.

edgar18(@)-zárójel nem kell-freemail.hu   2006. március 25. 14:33:01

A pedált egy másik srác is megcsinálta és az alábbi cimen értékelte:http://stratofan.rentahost.net/forum/index.php/topic,23.new.html#bot
Nem értem, hogy "stgail - nak" miért nem müködik. Talán valahol tévedett.
Itt egy a hangminta található:
http://exp.websun.hu/Edgar/TorzitoHomemade.mp3
Elnézést a minőségért.

edgar18(@)-zárójel nem kell-freemail.hu   2006. március 25. 14:21:29

Nekem müxik. Nem volt vele gond. Még az elején megcsináltam.
Igaz ,hogy én szilicium diódákat alkalmaztam mert nem volt germánium és Bc 108 -as tranyokat. Habár amit javasol a kapcsolási rajz jobb.

edgar18(@)-zárójel nem kell-freemail.hu   2006. március 12. 18:14:14

Heló!

Nagyon megörültem amikor ráakadtam erre a kis torzítóra.
Nem túl egyszerű, de nem is túl bonyolult kapcsolás, és részletes leírás; meg gondoltam ha Hendrixnek jó volt, akkor nekem még jobb lesz, így meg is építettem.
Azonban nekem valamiért nem műxik. Pedig mindent a kapcsolás szerint csináltam, rendes panelen, pontos értékekkel. Sajnos már a DC jelszintek sem stimmelnek, valahol több, mint 1V az eltérés.
A Kérdésem először is az lenne h a mennyire kritikusak ezek a DC szintek?

stgail(@)-zárójel nem kell-freemail.hu   2006. február 19. 14:46:29

Hali!
Van valaki, aki megépítette ezt a Steiner féle torzítót? Ha igen akkor a kész cuccról megnéznék néhány képet, ha lehetséges. Elsőre elég komolynak látszik. Én még kiegészíteném egy ledes dB skálával, szerintetek hová lenne érdemes bekötni? Én közvetlen a kimenetre gondoltam.

laci04(@)-zárójel nem kell-freemail.hu   2005. szeptember 09. 10:40:46

Gratula a tórzítóhoz! ISA

tamasflex(@)-zárójel nem kell-yahoo.com   2005. május 03. 18:50:21